Servis a kalibrace

Provádíme servis a kalibraci testerů zn. Alkohit.

Jsme schopni provést servis a kalibraci i jiných testerů alkoholu a to např. CA 2000, CA 2010, AL 6000, AL 7000 apod.
Kalibraci provádíme na simulátorech GUTH 34C dle předepsaných postupů výrobců.


Doporučená kalibrační lhůta je obvykle co 6 až 12 měsíců.
Kalibraci provádíme vždy v co nejkratší lhůtě.

 

Při kalibraci se může zjistit, že detektor není možné zkalibrovat. Pak je možná pouze výměna čidla a následná kalibrace.
Pokud je nutná výměna čidla, budete na tuto skutečnost upozorněni telefonicky. Je na vás, jestli si detektor necháte opravit nebo koupíte nový. Tato informace se týká pouze detektorů, které již nejsou v záruce. U detektorů v záruce vždy účtujeme pouze cenu kalibrace.

 


Pozn.

Kalibrace pouze kontroluje, popř. dostavuje údaj přístroje v okamžiku jejího provádění, jak ostatně uvádí i kalibrační list větou Měřicí přístroj v době kalibrace VYHOVUJE. V žádném případě tedy není a z principu ani nemůže být zárukou funkce přístroje pro další období a z provedeného okamžitého porovnání s normálem nelze vyvozovat žádné prognózy pro budoucnost. Doporučená periodicita kalibrace tedy neslouží k nějaké záruce, že přístroj bude další určité období bezchybně měřit, ale pouze k upozornění uživateli, že je vhodné jej nechat zkontrolovat a v které době (proto se mluví o doporučeném intervalu kalibrace). Jinak to ani být nemůže, neboť kontrola přístroje samozřejmě nemá žádný vliv na budoucí chování a životnost čidla přístroje a již vůbec ne na její prodloužení.

I když to pro naprostou většinu uživatelů je jistě samozřejmé, stále se občas najde zákazník "reklamující" po kalibraci přístroj následujícím způsobem: "Před třemi (dvěma, čtyřmi...) týdny byl alkoholtester na kalibraci a teď už zase nefunguje (neukazuje správně)!"

Takže: Do přístroje se při kalibraci nijak nezasahuje, nic se tedy nemůže poškodit nebo provést nesprávně. Provede se normální měření, pouze s médiem o známé přesné koncentraci, a přístroj se sám nastaví (v příslušném režimu) na správnou hodnotu.
Kalibrace nijak neovlivní funkci přístroje a životnost čidla opravdu neprodlouží (a ovšem také nezkrátí).